MaaS Meetup #3: “Data for Mobility”

“In 2025 moet het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij zijn”. Dat is één van de ambities waar de Amsterdam Economic Board zich voor inzet. Één van de speerpunten om deze ambitie te bereiken is Mobility as a Service (MaaS).

We gaan toe naar een digitale dienst voor reizigers, waarbij ‘smart agents’ verplaatsingen via fiets, trein, tram/metro, deelauto en taxi op maat aanbieden en ‘real time’ ingespeeld wordt op persoonlijke behoefte en voorkeuren.

Serie bijeenkomsten

Ontwikkelingen rond MaaS zijn zowel landelijk als binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nog relatief onbekend en partijen in de regio vinden elkaar nog niet gemakkelijk. Om de adoptie van MaaS in de regio te versnellen, organiseert de Board een serie van vijf bijeenkomsten, waarin we aanbieders van mobiliteit, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en technologiepartners uitdagen om mee te denken en een bijdrage te leveren aan deze versnelling.

 

MaaS Meetup #3: ‘Data for Mobility’

Deze editie van de MaaS Meetup organiseren we samen met onze partner Amsterdam Smart City. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Data & MaaS: De strategie & aanpak van gemeente Amsterdam
    Tijs Roelofs (programmamanager Urban Innovation)
  • Data & MaaS: De visie & strategie van Connexxion
    Peter Krumm (hoofd strategie & innovatie)
  • Data & MaaS: De principes & indicatoren door TNO
    Diana Vonk Noordegraaf  (consultant)