Kick-Off State of the Region/ WeMakeThe.City

Tijdens de State of the Region op 20 juni 2018, komen de 500 kernspelers uit de Metropoolregio Amsterdam bij elkaar. Ze gaan met elkaar in gesprek over hun visie op de economische toekomst van de regio, zij delen de resultaten en voeren een debat over hun gezamenlijke uitdagingen. Met elkaar werken zij aan de ambities voor de Metropool van de Toekomst. State of the Region is de aftrap van het innovatiefestival WeMakeThe.City dat plaats zal vinden van 20 tot 24 juni 2018.

State of the Region, een initiatief van de overheden uit de Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Marketing en de Amsterdam Economic Board, moet meer worden dan een ‘one off event’. Het is een mijlpaal in een traject waarin partijen in de MRA worden gestimuleerd om de krachten te bundelen om concrete doelen te behalen op de vijf grootstedelijke uitdagingen (Circulaire Economie, Mobiliteit, Gezondheid, Talent voor de Toekomst en Digitale Connectiviteit).

Op 20 oktober gaan stakeholders uit de regio met elkaar in gesprek over de concrete doelen voor deze mobilisatietrajecten: Welke versnelling kan ingezet worden? Welke concrete resultaten zijn haalbaar op 20 juni 2018? Hoe kan voortgang gerealiseerd worden en wat kan ieders bijdrage zijn? Dit gesprek zal worden voortgezet tijdens het innovatiefestival WeMakeThe.City.

Dit Kick-off event is besloten. Klik hier voor meer info.