Kick-off ‘Holland Circular Hotspot’

 • Circulaire Economie
 • Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties hebben oplossingen in huis om de transitie naar een circulaire economie beter en sneller te realiseren. Deze kennis en technologie kan ook in het buitenland goed ingezet worden, zodat ook daar meer grondstoffen worden hergebruikt en er minder op de afvalstort verdwijnt. Als we samen optrekken kunnen we dit potentieel optimaal benutten en daarmee exportkansen creëren voor Nederland.

  Initiatiefnemers en geïnteresseerden

  Initiatiefnemers van het platform zijn FME/ENVAQUA, BRBS recycling, Circle Economy, de universiteiten van Wageningen, Delft en Utrecht, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, de Amsterdam Economic Board en de Rijksoverheid (IenM, BZ, EZ en RVO). Tijdens het event ondertekenen zij de intentieverklaring. Daarnaast is er gelegenheid voor iedereen die betrokken wil zijn bij het platform om zich aan te melden.

  Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties die concreet aan de slag willen om circulaire kennis, technologie en innovatie internationaal te vermarkten, zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 februari 2017 via postbus.secretariaatiz@minienm.nl.

  Programma

  • 14:30 – 15:15 uur: Inloop
  • 15:00 – 15:30 uur: Welkom, setting the scene (IenM, BZ, RVO)
  • 15:30 – 16:15 uur: Inspirerende voorbeelden internationale partnerschappen (door gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en RVO)
  • 16:15 – 16:45 uur: Terugkoppeling en vooruitblik missies (oa Centraal en Oost-Europa, China, Indonesië, Zuid-Afrika, Taiwan)
  • 16:45 – 17:00 uur: Pauze
  • 17:00 – 17:15 uur: Ondertekening intentieverklaring
  • 17:15 – 18:00 uur: Netwerk-/speeddate sessie (met oa ambassades, RVO, missies etc)
  • 18:00 uur: Afsluiting

  Over Holland Circular Hotspot

  Het Holland Circular Hotspot is een van de speerpunten van het Rijksbrede Programma Circulaire economie dat twee maanden geleden door het kabinet werd gepresenteerd. In 2030 moeten we in Nederland 50 procent minder grondstoffen gebruiken en in 2050 volledig circulair zijn. Deze week hebben meer dan 180 partijen het Grondstoffenakkoord ondertekend, waarin opnieuw wordt onderstreept dat internationale samenwerking noodzakelijk is en kansen biedt. Met het Platform Holland Circular Hotspot willen we de krachten bundelen om die kansen te verzilveren.