Impact > Mobility

  • Europa
  • Mobiliteit
  • IMPACT> MOBILITY is de enige conferentie die deze uitdagingen bespreekbaar maakt en aanpakt. Het zal de aanbieders van mobiliteitsdiensten, autofabrikanten en dataplatforms met de steden en OV-exploitanten verenigen om partnerschappen tot stand te brengen. Partnerschappen die zich inzetten voor duurzame mobiliteit waarbij langdurige waarde voor stakeholders wordt gecreëerd.

    Klik hiervoor meer informatie.

    Dit is een Engelstalig event.