Het Net Onder Spanning

  • Amsterdam Smart City
  • Energie
  • Wat zijn de keuzes die we moeten maken over de openbare ruimte en de infrastructuur van ons stroomnet? Op welke manier kunnen we bewoners hierbij betrekken? Wat is nodig om hierin vooruit te blijven gaan? Samen met partners van Amsterdam Smart City zoals overheid, bedrijven en bewoners, gaan wij hierover in gesprek.

    Energietransitie

    De energietransitie zorgt voor een steeds groter wordende uitdaging: de druk op het elektriciteitsnet. De vraag naar elektriciteit neemt toe naarmate de stad verduurzaamt. Dit zorgt ervoor dat de infrastructuur moet worden uitgebreid, maar ook dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. In de schaarser wordende ruimte in de stad lijkt bovendien meer plek te moeten komen voor transformatorhuisjes om in de elektriciteitsbehoefte te blijven voorzien.

    Voor de beslissingen over de openbare ruimte worden bewoners steeds vaker betrokken. Zeker nu de Omgevingswet over twee jaar zal worden ingevoerd. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de ruimtelijke ordening integraler, flexibeler, dichter bij de burger en eenvoudiger moet. Hoe moeten we dit in de praktijk vormgeven? Welke manieren van participatie werken hierbij?