Het effect van AI in de zorg

  • Gezondheid
  • In een paneldiscussie bespreken we de implementatie ervaringen van AI-innovaties, de do’s en don’ts en de opschaalmogelijkheden van AI-toepassingen binnen de gezondheidszorg in Nederland.

    Met een patiënt, zorgverlener, zorgbestuurder en innovator Orikami delen we ervaringen over de AI-toepassing MS sherpa. MS sherpa is ontwikkeld voor patiënten met MS (Multiple Sclerosis). Voor het verkrijgen van meer inzicht heeft Orikami twee klinisch gevalideerde testen ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale biomarkers om achteruitgang sneller te detecteren en eerder de juiste behandeling toe te kunnen passen. Naast deze nadere kennismaking met MS sherpa krijg je tevens inzicht in hoe andere veelbelovende AI-innovaties breder geïmplementeerd kunnen en moeten worden.

    Tijdens deze dag kun je ook netwerken met andere deelnemers van de NL AIC, zie hiervoor het programma. Meld je aan.