Greendeal ZES Meetup #7- Laadinfra: Kan de Metropool de lading dekken?

 • Mobiliteit
 • De stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam moet slimmer en schoner worden. Daar werken we binnen de Green Deal ZES MRA met z’n allen aan! In 2025 zijn in de grotere gemeenten in de regio zero emissiezones ingesteld. Verladers, transporteurs en logistiek dienstverleners worden nu gestimuleerd om de overstap te maken naar inzet van schone elektrische transportvoertuigen.

  Het overgrote deel van de stadslogistiek in de regio zal in de toekomst gaan laden op distributiecentra, logistieke hubs en op regionale bedrijventerreinen.

  Maar hoe gaat dat straks werken in de praktijk? Charging as a Service (CaaS)? Wat moet daar allemaal voor gebeuren? Is er de komende jaren op de juiste plekken in de regio voldoende laadinfrastructuur beschikbaar? Welke stappen moeten nog worden gezet? En kan ons regionale energienet al die toenemende vraag naar elektriciteit voor schone stadslogistiek wel tijdig leveren?

  Programma

  • Welkom & introductie – Richard Hoving, Lead Mobiliteit Amsterdam Economic Board
  • Nationale Agenda Laadinfrastuctuur: de uitdagingen voor laadinfra voor (stads)logistiek – Robert van den Hoed, NKL en Voorzitter Nationale Agenda Laadinfrastructuur, Werkgroep Logistiek
  • Projectmatige aanpak regionale uitrol laadinfrastructuur  – Maarten Linnenkamp, Programmanager MRA-Elektrisch
  • Column: Laad de Caas niet van je brood eten! – Walther Ploos van Amstel, Lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam
  • CLIC: ‘proeftuin voor energie’ in de stadslogistiek – Robert Kreeft, City Logistics Innovation Campus / project manager Somerset Capital Partners
  • (On)mogelijkheden bij inpassing in de infrastructuur – Pallas Agterberg, Challenge Officer Alliander

  Sprekers

  Walther Ploos van Amstel

  Walther Ploos van Amstel

  Hogeschool van Amsterdam, City Logistics
  Maarten Linnenkamp

  Maarten Linnenkamp

  MRA Elektrisch
  Robert van den Hoed

  Robert van den Hoed

  NKL/ Nationale Agenda Laadinfrastructuur, Werkgroep Logistiek
  Robert Kreeft

  Robert Kreeft

  Clic
  Pallas Agterberg

  Pallas Agterberg

  Alliander

  Achtergrondinformatie

  In 2025 zijn vrachtvoertuigen in de stad emissievrij. Logistieke en verkeersdata zijn slim gekoppeld. Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de regio. In de transitie naar slimme en schone stadslogistiek is de ondertekening van de GDZES MRA in 2019 op en 2020 – op initiatief van de Board – door meer dan 60 partijen van grote betekenis geweest.

  Partijen die zich hebben aangesloten bij de Green Deal ZES MRA willen bijdragen aan een slimme, groene en gezonde regio: ze delen hun logistieke data, stappen over naar zero-emissie voertuigen en werken aan een schone leefomgeving.
  In 2021 bouwen we hierop voort en bouwen we het ecosysteem verder uit. We blijven kennis delen, inspireren en samenwerken.