Green IT Week en het Leaders Live event

 • Amsterdam Smart City
 • Circulaire Economie
 • Digitale Connectiviteit
 • Green IT Week, en het Leaders Live event in bijzonder, brengt onderwerpen uit verschillende vakgebieden bij elkaar en is met name interessant voor ICT en datacenters experts en decision-makers, energie experts, gebiedsontwikkelaars, beleidsmakers, onderzoekers, inkopers en duurzaamheids professionals.

  Innovatie op het gebied van Green IT vindt continu plaats. Grote stappen zijn gemaakt als het gaat om energie efficiëntie in datacenters en het terugdringen van het ‘overhead-verbruik’. Met name de afgelopen 3 jaar maken toegenomen kennis en ontwikkelingen op gebied van onder andere sensoren, Internet of Things, Big Data en data analyse, maar ook Open Compute, Blockchain of Edge computing steeds meer mogelijk. Mogelijkheden die voorheen onhaalbaar leken. De technologische ontwikkelingen bieden ons een wereld aan kansen! Hoe kunnen we die gezamenlijk het best oppakken?

  Tijdens Green IT Week wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkelingen, kennis en mogelijkheden met betrekking tot Green IT; het gaat hierbij om zowel verduurzaming van ICT zelf als het inzetten van ICT voor duurzaamheid en gerelateerde maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, smart grids, smart city en circulaire economie.

  Green IT Leaders Live

  Dit jaar is, net als in 2015, het Green IT Leaders Live event terug. Op het event worden diverse thema’s samengebracht en verkennen we doorbraken op het gebied van duurzame ICT innovaties vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Er wordt gekeken hoe Green IT bijdraagt aan het realiseren van het Energieakkoord in de Metropoolregio Amsterdam, de versnelling van de Nederlandse energiewende waarin datacenters een prominente rol kunnen spelen, en het gebruik van resources en goed beleid hierbij.

  Photo: See-ming Lee by Flickr