Gezond leven in een miljoenenstad (WeMakeThe.City)

 • Algemeen
 • Amsterdam Smart City
 • Gezondheid
 • Hoe verzekeren we goede zorg en een gezonde, gelukkige levensstijl in de steeds meer diverse miljoenenstad? Met onder andere planoloog Zef Hemel, bestuurder Eric van der Burg, GGD directeur Arnoud Verhoeff en lessen uit Tokyo van de Japanse architecte Moriko Kira. De moderator van dit programma is Aldith Hunkar.

  Amsterdam als miljoenenstad, we zijn er hard naar op weg. De Metropoolregio Amsterdam kent inmiddels al meer dan 2 miljoen inwoners. De vergrijzing neemt de komende jaren toe en ouderen blijven langer thuis wonen. Ook krijgt de stad een steeds diversere bewonerssamenstelling. Daarnaast verplaatst ziekenhuiszorg zich door bezuinigingen en technologische innovaties steeds vaker en gemakkelijker naar de thuisomgeving van de patiënt, de buurt in. Maar kunnen we wel vertrouwen op technologische ontwikkelingen of blijft het mensenwerk? Hoe verzekeren we goede zorg en een gezonde, gelukkige levensstijl in de steeds meer diverse miljoenenstad? Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders. Het is tijd voor radicale keuzes.

  Sprekers:

  • Moriko Kira, architect en docent Academie van Bouwkunst Amsterdam
  • Zef Hemel, strategisch planoloog Gemeente Amsterdam en hoogleraar grootstedelijke vraagstukken
  • Arnoud Verhoeff, directeur epidemiologie GGD en hoogleraar grootstedelijke gezondheidsvraagstukken
  • Esmond Buswijller, eigenaar DeployIT