Getting around smart (WeMakeThe.City)

  • Digitale Connectiviteit
  • Dit is een Engelstalig evenement. Je leest er meer over op de Engelstalige pagina.

    De Amsterdam Economic Board is founding partner van WeMakeThe.City, het festival dat steden beter maakt