Data without Pizza #2 – Spoedeisende zorg en COVID-opnames

  • Gezondheid
  • Deze editie bevat:

    AI op de afdeling Spoedeisende Hulp – Roos Boerman en Michiel Schinkel (Amsterdam UMC)

    Modellering van COVID-19 ziekenhuisopnames en bezetting in Nederland – Rene Bekker (VU, Departement Wiskunde)