Factor 6 Conferentie

  • Mobiliteit
  • Duurzaamheid levert kansen op voor jouw bedrijf. Een betere marktpositie, een verlaging van kosten door hogere bezettingsgraden en een lager energieverbruik. In het nieuwe regeerakkoord staan stevige doelstellingen voor CO2-reductie, om de doelstelling te halen moeten we er samen voor zorgen dat elke kilo vracht een factor 6 minder uitstoot oplevert. Na de conferenties ‘More is less’ en ‘Factor 6: 1+1=6’ uit respectievelijk 2016 en 2017 organiseert Connekt op donderdag 22 november 2018 al weer de derde Factor 6 Conferentie.

    Samen met jullie gaat Connekt verkennen waarmee je morgen kunt beginnen binnen je eigen organisatie, welke maatregelen zich al hebben bewezen in de logistiek en welke nieuwe mogelijkheden er zijn.