Economische Verkenningen MRA: Uitdagingen economie en arbeidsmarkt

 • Innovatieve duurzame Metropool
 • Verantwoorde digitale Metropool
 • Wendbare onderwijs- en arbeidsmarkt
 • Dit is een side-event, voorafgaand aan State of the Region 2022: dé netwerkdag van de Metropool Amsterdam.

  Aan de hand van de Economische Verkenningen MRA 2021 en de economische ontwikkelingen in de eerste helft van 2022 bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze bijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de State of the Region 2022 op 20 juni in Hilversum.

  Programma

  Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit, gaat in op de meest recente economische ontwikkelingen en risico’s in het licht van de Oekraïne crisis en (het opheffen van) de maatregelen rond de coronapandemie. Er is ruimte voor vragen.

  Daarna bespreekt arbeidsmarktdeskundige Arjan Heyma – adjunct directeur bij SEO Economisch Onderzoek – de uitdagingen op arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat vraag en aanbod hier optimaal op elkaar aansluiten? Waar is nog onbenut potentieel? Hoe wordt dat talent opgeleid en duurzaam ingezet of gestimuleerd om meer uren te werken. En hoe gaan we om met de afnemende groei van arbeidsproductiviteit?

  Klik hier voor meer informatie over de Economische Verkenningen.

  Achtergrondinformatie

  State of the Region is een event van Amsterdam Economic Board in samenwerking met Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam en amsterdam&partners.