Dutch Hacking Health Finale Dag

Algemeen

Hacking Health Amsterdam

Wonderzorg, een digitaal platform voor het stroomlijnen van de wondzorg in Nederland, is winnaar van Hacking Health Amsterdam in de categorie Best Innovation. Winnaar in de categorie Best Data Driven was CurAmore, een initiatief om de administratiedruk in ziekenhuizen tegen te gaan. De derde winnaar was Brave Heart. Dit is een project dat terugval moet tegengaan in revalidatietrajecten na een hartinfarct. De jury, onder voorzitterschap van Nico van Meeteren, ceo van de Topsector Life Sciences & Health, koos de winnaars uit 27 projecten. De hackaton had 150 deelnemers, onder meer uit de ziekenhuiszorg, de vvt-sector en de ggz.

Op de finale dag op 10 mei a.s. zal de landelijke winnaar bekend worden gemaakt.

Over Hacking Health Amsterdam

Hacking Health Amsterdam is een onderdeel van Dutch Hacking Health. Op initiatief van de Amsterdam Economic Board, SIGRA, Gloedmakers en FRIZ!, vindt het dit jaar voor het eerst ook in Amsterdam plaats. Hacking Health Amsterdam is een hackathon waarin ongewone teams werken aan buitengewone oplossingen voor het verbeteren van de zorg en gezondheid in de Metropoolregio Amsterdam. Tijdens ons evenement staan niet de patiënt en zijn ziekte centraal, maar de bewoner en zijn gezondheid. Uniek aan Hacking Health Amsterdam is de betrokkenheid van een groot aantal zorg- en welzijnspartners. Van dak- en thuislozenopvang tot academisch ziekenhuis, van GGZ tot thuiszorg; alle relevante partijen rondom de bewoners van onze regio zijn erbij.