Digitising and transforming European industry and services

 • Digitale Connectiviteit
 • Europa
 • Actieplan

  De Europese Commissie heeft al langer een actieplan voor het digitaliseren van de Europese industrie (‘Digitising European Industry’). Het coördineren van Europese, nationale en regionale initiatieven vormt hiertoe een belangrijk onderdeel. De basis hiervoor is gelegd in de initiatieven I4MS en Smart Anything Everywhere (SAE). In de Nederlandse context betekent dit het interesseren en betrekken van de Smart Industry Fieldlabs.

   

  Smart Industry

  Smart Industry is een verzamelnaam voor het toepassen van nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren in de industrie. In Nederland zijn al geruime tijd diverse partijen bezig om de industrie daarop te laten inspelen. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van meer dan 30 fieldlabs.

   

  Wat kun je verwachten?

  Tijdens de bijeenkomst wordt er overzicht gegeven van de Smart Industry-initiatieven in Nederland waarbij de Fieldlabs extra worden toegelicht. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zal vervolgens de komende oproep inleiden en de mogelijkheden tot deelname toelichten. Een ervaren deelnemer vertelt over de opzet en andere zaken rond zijn project. RVO.nl zal een toelichting geven op de mogelijkheden tot ondersteuning als NCP (National Contact Point). Tot slot vindt er een paneldiscussie plaats om vragen te beantwoorden.