Demodag Energie & Circulair

 • Innovatieve duurzame Metropool
 • Ons programma Amsterdam Smart City organiseert op 10 maart de eerste demodag van 2022. Deze keer staan de thema’s Energie en Circulair centraal. Demodagen zijn bedoeld om de voortgang van verschillende innovatieprojecten te stimuleren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en anderen te betrekken bij projecten of uitdagingen.

  Bekijk de pitches en werksessies op deze demodag en stuur een mail naar Trisha van Engelen om je aan te melden voor gratis deelname aan dit online event.

  SmartHoods

  SmartHoods is een holistische aanpak om zelfvoorzienende buurten te realiseren. Dit concept is ontwikkeld door Spectral, Metabolic en de VU. Florijn van Metabolic is nu bezig dit concept zelfstandig verder te brengen. Zijn missie is om de meest leefbare en duurzame wijken te realiseren en vraagt de hulp van het netwerk om hieraan bij te dragen.

  Green Light District

  Het Green Light District project is opgezet om delen van de binnenstad en de Wallen te verduurzamen. De volgende stap voltrekt zich binnen de New Bauhaus oproep van de EU-commissie. Gemeente Amsterdam vertelt waar ze nu mee bezig zijn en nodigt het netwerk uit om mee te denken.

  De Circulaire Monitor

  De eerste versie van de Circulaire Monitor Amsterdam is een feit! Tijdens de Week van de Circulaire Economie is deze gelanceerd. Voor het eerst hebben we een totaalbeeld van alle materialen die in, door en uit de stad stromen, inclusief lokale productie en consumptie. Daarnaast hebben we berekend wat de milieueffecten van deze materiaalstromen zijn. Een game changer in onze journey naar een circulaire stad! Welke data vind je terug in deze monitor en wat kunnen wij ermee?

  Werksessie: De maatschappelijke kant van Smart Grids

  Om de toenemende congestie op het energienet op te lossen, komen we met oplossingen als flexibilisering, energieopslag en energyhubs. Een slim energienet wordt nu vooral gedreven door acute problematiek. Maar hoe kunnen we deze innovaties breder maatschappelijk benutten? Wat is de sociaal-economische impact van smart grids en wat is er nodig om die te bevorderen? De Hogeschool van Amsterdam en gemeente Amsterdam begeleiden deze sessie.

  Werksessie: Macht in de energietransitie

  Minder macht bij grote bedrijven, meer macht voor bewonersorganisaties; hét gevolg van decentralisatie van productie en distributie, zeggenschap, eigenaarschap en winst en (overheids)sturing. Waar gaat de macht heen? Hoe wordt er met deze nieuwe macht omgegaan? En hoe kunnen we de impact ervan in goede banen leiden? Drift, een organisatie voor transformatieve verandering leidt deze sessie in goede banen.

  Werksessie: Circulaire Energietransitie

  Een belangrijke stap in het verduurzamen van de regio is het circulair maken van alle technische maatregelen die voor de energietransitie worden ingezet. Denk aan windmolens, zonnepanelen, warmtepompen, of isolatiemateriaal. De angst bestaat dat een circulaire energietransitie tot vertraging of extra hoge kosten kan leiden. Toch zien we gelukkig al veel mooie initiatieven in ons netwerk en dit willen wij verder aanjagen. Waar moeten we dan beginnen?

  Via een mail naar Trisha van Engelen meld je je aan voor gratis deelname aan dit online event.