De infrastructuur van de digitale economie

 • Digitale Connectiviteit
 • Datacenters: fundament van elke stad

  Het internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Datastromen groeien explosief en een adequate digitale infrastructuur wordt een steeds belangrijkere vestigingsfactor voor bedrijven. Als randvoorwaarde voor het aantrekken en behouden van economische bedrijvigheid op de toplocaties van Nederland, is het verbeteren van de digitale infrastructuur een van de acties in het Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS).

  Alles wat online gebeurt staat in een datacenter. Daarmee zijn deze geavanceerde, zwaarbeveiligde gebouwen een fundamenteel element van de digitale infrastructuur. In deze masterclass word je meegenomen in de wereld van datacenters. Er wordt dieper ingegaan op de ruimtelijke eisen voor de vestiging van datacenters, de economische effecten voor gemeentes, de benodigde infrastructuren en de bijdrage duurzaamheidsambities. Daarnaast ga je aan de slag met een casus uit de praktijk en in gesprek met ervaringsdeskundigen bij de overheid.

  Programma

  12:00    Inloop met koffie, thee en een broodje
  12:30    Kick-off  &  Masterclass ‘De infrastructuur van de digitale economie’
  Het belang van datacenters en connectiviteit
  Energie als randvoorwaarde voor groei
  Datacenter restwarmte in de circulaire economie
  FAQ: ervaringen uit de praktijk

  14:00    Korte pauze
  14:15    Rondleiding datacenter van Equinix
  15:15    Interactieve sessie: praktijkcasus Equinix
  16:15    Reflectie en slotwoord
  16:30    Netwerkborrel

   

  Deze masterclass is voor beleidsmakers van overheden die zich vanuit economisch-, ruimtelijk-, energetisch-, infrastructureel- of duurzaamheidsoogpunt bezighouden of in aanraking kunnen komen met de vestiging van een datacenter in hun regio.