De Economie van Morgen

 • Algemeen
 • Economie van Morgen

  De bevolkingsgroei hangt samen met werkgelegenheidsgroei. Steden als Amsterdam ontwikkelen zich als economische motor voor de stad en regio. Kennis en innovatieve ondernemers  zijn daarin een drijvende kracht. De kunst is nu om deze ontwikkeling te stimuleren in een groeiende en  verdichtende stad.

  Drie paneldiscussies

  In de themabijeenkomst Economie van Morgen gaan we hier dieper op in. De centrale vragen zijn: hoe biedt de stad de nieuwe kennis  gedreven economie  een goed vestigingsklimaat? Hoe creëren we een inclusieve economie waar iedereen van kan profiteren, zodat Amsterdam een toekomstbestendige stad blijft? Wat is ervoor nodig dat de hele Metropoolregio Amsterdam kan profiteren van deze economische groei? In drie plenaire paneldiscussies gaan we hierover in gesprek. Meer informatie over het programma vind je hier. 

  Meer dan alleen 50.000 woningen

  Ruimte voor de Economie van Morgen is de economische uitwerking van Koers 2025, het plan van de gemeente om 50.000 woningen te bouwen voor 2025. Koers 2025 wijst aan op welke plekken dit kan gebeuren binnen Amsterdam. De stad verdichten betekent niet alleen de bouw van meer dan 50.000 woningen, maar ook het ontwikkelen van nieuwe stedelijke milieus.

  Ruimte voor de Economie van Morgen is de nieuwe  economische bouwsteen voor de groei van Amsterdam, opgesteld door de Gemeente Amsterdam  in samenwerking met de Amsterdam Economic Board