De BeyondRCT conferentie

 • Digitale Connectiviteit
 • Europa
 • Gezondheid
 • Zelfzorg

  Het is een belangrijk congres, want het speelt in op de drang van burgers en patiënten naar zelfzorg, en hun behoefte aan gepersonaliseerde support voor hun situatie. Deze zelfzorg vertegenwoordigt een onbenut creatief potentieel, dat van grote betekenis kan zijn voor kennisontwikkeling, productontwikkeling en de empowerment van patiënten en burgers. Het ontsluiten ervan heeft ook grote impact voor onderzoeksmethoden, de inzet van digitale middelen en voor een bijpassende data infrastructuur.

  De 3 kernthema’s van het congres zijn dan ook:

  1) dataverzameling, databeheer en onderzoek door burgers in het health domein

  2) nieuwe onderzoeksmethodiek om wijsheid uit n=1 te halen en die op te waarderen naar collectief inzetbare kennis, producten en advies

  3) organiseren van een data-infrastructuur om dataverkeer tussen verschillende bronnen technisch doeltreffend en sociaal-ethisch te laten functioneren.

  Een uitgebreidere toelichting op het programma is te vinden op de conferentie website: www.BeyondRCT.net

  BeyondRCT brengt een interactieve mix van keynotes, pitches en werksessies. Denk aan prof Jeroen Geurts (bestuursvoorzitter ZonMw), Bastian Greshake Tzovaras (Open Human Foundation), Teemu Ropponen (MyData.org),  Rogier Koning (nobism.com), het MyOwnResearch consortium en vele anderen. Dagvoorzitter is Maarten den Braber (NextHealth).

  Dit congres doet meer dan alleen op tafel leggen wat er speelt. Beoogde output is een meerjarig werkplan Co-operative Citizen Science waarmee zowel patiënten/burgers, onderzoek, als bedrijfsleven aan de slag gaan. Je kunt hier niet alleen input voor leveren, maar er ook deel van uit maken. Schrijf je daarom nu in!