Collegereeks Licht op Vergrijzing

 • Digitale Connectiviteit
 • Amsterdam: Smart City

  De bevolking van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht groeit de komende jaren sterk. De steden krijgen te maken met een groeiende groep ouderen. Amsterdam telde in 2012 90.000 ouderen, in 2030 zullen dat er 130.000 zijn.

  Ouderen willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, met behoud van kwaliteit van leven.Technologie kan in dit vraagstuk wellicht een belangrijke faciliterende rol spelen. Maar hoe kunnen gemeenten en hun samenwerkingspartners hier nu al op inspelen?

  Programma

  Van robotisering en automatisering gaat een grote belofte uit als het gaat om de zorg voor ouderen. Rijzen de kosten voor technologie de pan uit? Draagt het bij aan het langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen? Leiden technologische mogelijkheden tot interactie met groepen die moeilijker bereikbaar zijn door lichamelijke of geestelijke beperkingen, cultuur of vraagverlegenheid? Of blijven het gadgets voor de geslaagde bovenlaag? Welke ontwikkelingen die we zien ontstaan, pikken we er als stad uit om te agenderen in de nabije toekomst?

  Jacintha Scheerder, futuroloog en onderwijsontwikkelaar aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de UvA, schetst tijdens het college een beeld van wat er in het verschiet ligt. Zij neemt u mee naar hoe de wereld er op het hoogtepunt van de vergrijzing voor ouderen uitziet en waar zij dan mee geconfronteerd worden.

  Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool gaat in op de ontwikkelingen in de (informatie)technologie en maatschappelijke informatievoorziening in de ontstane participatiemaatschappij. Mensen zullen steeds meer en langer zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn, zorg en veiligheid. Bert Mulder bespreekt de implicaties en complicaties hierbij en geeft zijn visie op de rol die de lokale overheid hierbij kan spelen.

  Onder leiding van gespreksleider Netty van Triest (Platform31) debatteren we graag met jou over de Langer Thuis aanpak in uw stad.

  Over de sprekers

  Jacintha Lucia Scheerder is futuroloog en ontwikkelaar bij het Education Lab van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Gefascineerd door de toekomst onderzoekt Jacintha wat er in het verschiet ligt. Ze gebruikt verschillende (wetenschappelijke) voorspellingsmethoden om het ondenkbare en het ‘onbekende’ dichterbij te brengen.

  Bert Mulder werkte als informatieadviseur van de Tweede Kamer en is lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool. Het lectoraat houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van kennis- en informatie-systemen die de kernactiviteiten van de zorgsector, het openbaar bestuur en de cultuursector ondersteunen.

  Voor wie?

  Bijeenkomst voor iedereen (ambtenaren, professionals, mantelzorgers, ouderen) uit de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht die zich betrokken voelt bij het Langer Thuis vraagstuk.