Circular Economy Lab 19: De metaalketen sluiten

 • Circulaire Economie
 • De Transitieagenda Circulaire Maakindustrie van de Rijksoverheid noemt het sluiten van de metaalketen als één van zijn primaire doelstellingen. De prijzen van primaire grondstoffen blijven stijgen. Door binnenlandse metaalresten beschikbaar te maken voor de Nederlandse staal- en maakindustrie, krijgt de sector toegang tot een meer beheersbare, betaalbare bron van ijzer, zink, koper en andere waardevolle metalen. Bovendien is een gesloten metaalketen een bron van CO2-reductie: productie van basis metalen uit schroot kost tot 75% minder energie dan uit ertsen. Het sluiten van metaalketens is dus goed voor de concurrentiepositie van onze staal- en maakindustrie en voor het klimaat. Om dit mogelijk te maken, is een constante stroom van schonere, bruikbare metaalresten nodig.

  Wat kunnen we op korte en langere termijn doen om hoogwaardige metaalstromen te krijgen en de metaalketen in Nederland te sluiten?

  Meld u direct aan voor deze bijeenkomst

  Programma:

  Moderator: Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

  19.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
  20.00 uur  Welkom en introductie door Jacqueline Cramer
  20.05 uur  Pitch en paneldiscussie

  Pitch: De doelstelling van de Transitieagenda Maakindustrie door Robert van Beek, Beleidsadviseur Energie & Milieu FME

  Paneldiscussie I: Huidige stand van zaken rond sluiting van metaalketens 
  Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:

  • Welke verwerkingsroutes van metaalreststromen (reparatie, producthergebruik, recycling) worden nu al toegepast in Nederland? Waarom? En op welke schaal?
  • Wat zijn de voorwaarden voor opschaling en verbreding van het scala aan herbruikbare reststromen?
  • Welke structurele aanpassingen zijn nodig (bijv. financiële prikkels, kwaliteitseisen, gedragsverandering) om hoogwaardiger verwerkingsroutes mogelijk te maken?

  Paneldiscussie met:

  • Jules Wilhelmus, Metaal Recycling Federatie
  • Martijn van de Poll, Reukema
  • Alex Verkuijlen, Oogstbedrijf New Horizon Urban Mining
  • Elmer Rietveld, TNO

  21.05 uur  Pitch en paneldiscussie

  Pitch: De mogelijkheden voor circulaire metalen op de Nederlandse sporen door Ted Luiten, Energy and material manager ProRail

  Paneldiscussie II: Naar een circulaire metaalketen 
  Tijdens de paneldiscussie komen de volgende vragen aan bod:

  • Voor welke bulkmetalen kunnen we op korte termijn hoogwaardiger reststromen realiseren in Nederland?
  • Wat kunnen we voor deze stromen nu al aan de voorkant veranderen – tijdens productontwerp en productiefase  – om meer uit de reststromen te halen?
  • Waar dit niet lukt: wat kunnen we tijdens de gebruiksfase en aan de afvalkant veranderen om hoogwaardige verwerking mogelijk te maken?

  Paneldiscussie met:

  • Ted Luiten, ProRail
  • Jan Henk Wijma, Purified Metal Company​
  • Hans Hage, Tata Steel, HIsarna
  • Menno Rubbens, Cepezed

  21.55 uur  Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer
  22.00 uur  Netwerkborrel