Board Eindejaarsevenement

  • Algemeen
  • Graag blikken we samen met onze partners terug op 2019 en heffen we het glas op een slim, groen en gezond 2020.

    Met een prikkelend betoog van Thimon de Jong: futurist en oprichter van WHETSTON / strategic foresight, een denktank gespecialiseerd in de strategische implicaties van toekomstige sociologische verandering. Hij zal ingaan op gedragsveranderingen die bepalend zijn voor de toekomst van de Metropool Amsterdam.

    Na een kort inhoudelijk programma is er volop tijd om te netwerken en samen plannen te maken voor 2020. We kijken ernaar uit ontmoetingen te faciliteren dwars door sectoren heen en tussen mensen werkzaam bij bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

    Voor dit evenement zijn persoonlijke uitnodigingen verzonden. Neem voor meer informatie contact op met Rolinka Kok.