Bijeenkomst kopgroep Circulair Talent

  • Circulaire Economie
  • Talent voor de Toekomst
  • Om dit voor elkaar te boksen heeft op 7 februari een groep koplopers uit het onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam het Manifest Circulair Talent ondertekend. Een manifest om de urgentie van circulaire economie in het onderwijs te bekrachtigen en afspraken te maken op welke manier het circulaire gedachtegoed en de circulaire skills meer verankerd worden in het onderwijs.

    Ons doel is om zoveel mogelijk mensen uit het onderwijs het Manifest te laten ondertekenen en plannen te maken om circulariteit in steeds meer curricula te krijgen.

    Op 25 maart is de follow-up bijeenkomst waar we met de koplopers terugblikken op wat er sindsdien is gebeurd, we ons plan van aanpak 2019-2020 presenteren en we door middel van co-creatie dit plan met de koplopers verder uitwerken.

    (Voor deze bijeenkomst zijn uitnodigingen verstuurd. Ben je nog niet uitgenodigd, maar wil je wel aanwezig zijn? Stuur ons dan een e-mail )