Expertsessie eerlijke en open markt voor data

  • Digitale Connectiviteit
  • Doel van deze expertsessie is om gezamenlijk (in twee uur tijd) de inhoudelijke uitdaging, vraagstelling en de doelstellingen van de prijsvraag zo helder en scherp mogelijk neer te zetten. Een eerste aanzet daartoe vind je in de concept notitie.

    Ter voorbereiding op deze consultatie vragen we je deze notitie door te lezen en op basis daarvan je eventuele voorstellen, suggesties, aanvullingen of aanpassingen tijdens de consultatie in te brengen.

    Mocht je niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan zou je ons helpen door deze vragenlijst voor ons in te vullen.