AI voor en met het MKB

 • Digitale Connectiviteit
 • Deze ochtend gaat over vragen en antwoorden; over leren en samenwerken; over AI en MKB in Nederland en Amsterdam in het bijzonder.

  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Wat is ICAI en wat kan het voor jou betekenen?
  • Welke kennisuitdagingen heb je waar AI een rol bij zou kunnen spelen?
  • Hoe kunnen we co-creatie tussen onderwijs, wetenschap en MKB het beste realiseren?

  Over ICAI

  ICAI is een nationaal netwerk gericht op publiek-private technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van Artificial Intelligence.