ahti Connect: online webinar

  • Digitale Connectiviteit
  • Wereldwijd zien we dat in vele sectoren veel waarde wordt gecreëerd door het combineren van data en deze vervolgens om te zetten in diensten en informatie. Binnen de zorg blijft de waardecreatie van het combineren van data nog achter.

    Het CBS heeft (middels de CBS-wet) een bij wet geregelde positie om data te verzamelen en combineren voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Het CBS heeft een enorme hoeveelheid persoonlijke data onder beheer, met gebruiksregels binnen AVG en uitgebreide data security. Het instituut staat onder democratische controle van de Tweede Kamer. Hiermee is het CBS een zeer geschikte partij als (ont)koppelpunt van alle verschillende bestaande data-initiatieven.

    Graag gaan wij met jullie online in discussie over deze aanpak aan de hand van de presentaties van drie sprekers uit ons netwerk die hier dagelijks mee te maken hebben.

    Lees hier het gehele programma.