‘Energietransitie: welke kansen kunnen wij benutten?’

Gasloos, CO2 opslag, warmtenetten, geothermie, biomassa. De energietransitie is het gesprek van de dag. En terecht! Zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs is heel Europa in 2050 klimaatneutraal. Daarom moeten er in de regio nu ingrijpende keuzen worden gemaakt. De overgang naar nieuwe energievormen heeft invloed op woningen en bedrijven en zeker ook op het ruimtegebruik in het Noorzeekanaalgebied (NKZG).

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied laat de impact op de regio onderzoeken. Samen met bedrijven, energieleveranciers, gemeenten in het NZKG, provincie Noord-Holland en het Rijk is sinds begin dit jaar gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de energietransitie: de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’.

Parallel aan de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’ werkt het Rijk aan de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs met als doel om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Hiervoor zijn vijf nationale klimaattafels in het leven geroepen die gevoed worden door regionale tafels. De regio-klimaattafel ‘Industrie NZKG’ heeft de mogelijke projecten van de industrie in het NZKG in beeld gebracht.

In dit congres word je geinformeerd over de plannen en de keuzemogelijkheden. Hierover gaan wij graag met je  in gesprek.

Kortom, een unieke kan om jouw visie kenbaar te maken!

Programma

14.45      Ontvangst

15.15      Start programma:

  •       Opening door dagvoorzitter Rogier Elshout
  •       Interview met gedeputeerden:
    • Elisabeth Post, portefeuillehouder Havens en voorzitter Bestuursplatform
    • Jack van der Hoek, portefeuillehouder Duurzaamheid
  • ‘Industrietafel Noordzeekanaalgebied’ door Tjerk Wagenaar, voorzitter industrietafel NZKG
  • ‘Ontwikkelstrategie energietransitie Noordzeekanaalgebied’ door Cor Leguijt, manager fuels and cities CE Delft
  • Afsluiting programma door Elisabeth Post, voorzitter Bestuursplatform NZKG

16.55      Borrel

 

Wil jij ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied? Hou dan de website in de gaten.