Vervolgbijeenkomst Community of Practice deelnemers – Circulair Inkopen

De Board nodigt alle deelnemers van de Community of Practice Circulair Inkopen o.l.v. Boardlid en regisseur Circulaire Economie Jacqueline Cramer uit voor een vervolgbijeenkomst om een bijdrage te leveren aan de initiatieven voor de komende 4 jaar.

Doel: inspireren en kansen creëren voor het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven

Programma

  • Ronde maken hoe het met ieders werk op het gebied van circulair inkopen en aanbesteden gaat
  • Open arena op basis van een hulpvraag
  • Toelichting ambitie komende vier jaar en initiatieven korte termijn
  • Follow-up bespreken op basis van de ideeën die ontstaan en die we voorleggen.

Dit is een besloten bijeenkomst.

Wil je meer weten over Circulair Inkopen en de rol van de Board?
neem dan contact op met Claire Teurlings.

Voor deze bijeenkomst nodigen we in eerste instantie alleen vertegenwoordigers van de kennisinstellingen en bedrijven uit van de drie gehouden Communities of Practice. De lokale overheden hebben een eigen samenwerkingsproces opgezet. Mogelijk haken zij in een latere fase bij ons aan.