Sarphati Amsterdam Symposium #2

Op vrijdagmiddag 14 februari 2020 vindt het tweede Sarphati Amsterdam Symposium plaats met het thema: ‘Why health disparities in early childhood matte, especially in urban environments.

Sarphati Amsterdam werkt samen met Gemeente Amsterdam (GGD) en de Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, AMC, VU, VUMC, HvA) om leefstijlgerelateerde aandoeningen aan te pakken. In multidisciplinaire teams wordt gewerkt aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg door praktijk, onderzoek, beleid met elkaar te verbinden. Sommige onderzoeksprojecten worden (deels) gefinancierd door private partijen. Deze unieke samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven is samen met de Amsterdam Economic Board ontwikkeld .

De tweede Sarphati Amsterdam Symposium zal geopend worden door wethouder Simone Kukenheim. Het programma wordt voortgezet met vijf parallelsessies geleid door experts over gezondheidsongelijkheid en sociale determinanten van opvoeding op jonge leeftijd.

Programma

Koffie en thee
Opening

 • Welkomstwoord door Tessa Roseboom, voorzitter van de dag
 • Opening door Simone Kukenheim, loco-burgemeester, gemeente Amsterdam

Plenaire sprekers

 • Bart Looman, Pharos
  Gezondheidsverschillen en het belang van de eerste 1000 dagen’
 • Shelley van der Veek, Universiteit Leiden
  ‘Sociale determinanten van ouderschap en voeding in het vroege leven’

Pauze in de Sarphati Inspiration Gallery
Parallelsessies

 • Armoede en de kans op een goede en gezonde start
  Hoe stoppen we de intergenerationele overdracht van armoede?
 • Microbiota en gezonde ontwikkeling (in het Engels)
  Hoe beïnvloedt de ontwikkeling van het microbioom een ​​gezonde groei en ontwikkeling in de vroege kinderjaren?-Kinderen als mede-onderzoekers
  Ervaringen over hoe kinderen actief te mee in onderzoek: de voorwaarden, opbrengsten en dilemma’s
 • Urban Mental Health (in het Engels)
  Een inleiding tot nieuw Sarphati Amsterdam onderzoek naar geestelijke gezondheid
 • Onderzoek met en voor iedereen
  Niet iedereen doet graag mee aan onderzoek. Wat kunnen we beter doen?
  Hoe blijven de resultaten van onderzoek relevant voor iedereen?

De middag in retrospect
Informele drankjes in de Sarphati Inspiration Gallery