4P Health

4P Health is los gebaseerd op een eerdere definitie van ‘4P medicine’ zoals geïntroduceerd door de artsen Weston en Hood in 2004. Wij bedoelen er het volgende mee.

Preventief – gericht op gezondheid

De Board inzet op 4P Health is gericht op preventie. Hier richten we ons echter specifiek op de inzet van fysieke of data-technologie om mensen te helpen zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te blijven. Denk aan eHealth toepassingen voor gezondheidsadvies op afstand en sensortechnologie om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Maar ook apps die je stimuleren te gaan lopen, techniek die je rechter op laat zitten, een telefoon die hoorbaar alarm slaat als je bij de supermarkt in de snoepafdeling komt.

Participatief

Gezondheid wordt steeds meer op de persoon toegesneden, en de actieve participatie van het individu om zo gezond mogelijk te blijven is dan ook essentieel. Elk individu heeft daarnaast een sociale en fysieke woon/werk/leef omgeving die actief betrokken kunnen worden bij het zo lang mogelijk zo gezond mogelijk leven.

Werkgevers hebben bijvoorbeeld toenemende aandacht voor een gezonde werkomgeving, en de gemeenten willen inwoners meer laten bewegen in een groene stad met gezonde snackopties in de openbare ruimte. Mantelzorgers voor beginnend dementerenden kunnen steeds meer samenwerken met professionele hulpverleners, waardoor de beginnend dementerenden langer thuis kunnen blijven wonen en de mantelzorgers ontlast worden. Het ‘zo gezond mogelijk blijven’ wordt voor alle betrokkenen makkelijker gemaakt.

Persoonlijk

Persoonlijke gezondheidsdata worden steeds meer en makkelijker verzameld – soms zelf zonder dat mensen het zelf weten. Iedereen met een iPhone meet bijvoorbeeld stappen – tenzij dit bewust is uitgeschakeld. Deze persoonlijke data kunnen ook makkelijker gekoppeld worden aan profielgegevens als leeftijd, eetpatroon, hartslag en net zoveel andere bronnen als gewenst. Advies, diagnose en ingrepen voor persoonlijke gezondheid kunnen hiermee steeds nauwkeuriger worden afgestemd op een individueel profiel. Een meer integrale persoonlijke diagnostiek is mogelijk om de werkzaamheid van een ingreep goed te voorspellen, zodat er bijvoorbeeld geen onnodige bijwerkingen optreden, en beter duidelijk te krijgen welke mensen wel en  geen baat hebben bij een bepaalde interventie.

Predictief

Persoonlijke gezondheidsprofielen worden steeds uitgebreider en bevatten verschillende soorten informatie. Van genetische profielen, biomarkers voor bepaalde ziekten, sportverleden tot huidige lifestyle. Zeker in combinatie met goede diagnostiek levert het combineren van deze informatie én het vergelijken van deze informatie met alle andere profielen steeds meer bruikbare kennis op waarmee mogelijke gezondheidsrisico’s op korte en langere termijn geïdentificeerd kunnen worden.

Grote mogelijkheden liggen in het ‘real-time’ delen van informatie, bijvoorbeeld over waar op dit moment veel inhalers gebruikt worden. Deze data kunnen real-time geregistreerd worden (bijvoorbeeld met technologie as https://www.propellerhealth.com). Als we deze ook nog direct beschikbaar maken, kunnen we andere gebruikers van inhalers waarschuwen voor gebieden die op dit moment extra 4P Health in de MRA gebruik triggeren.